Home

Boltless
Page 2
KS GROUP

ผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง
ระบบแผ่นเหล็กขึ้นรูป

ผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งระบบแผ่นเหล็กขึ้นรูป

Boltless
Page 2
Boltless System

ระบบหลังคาไร้รอยเจาะ

Boltless
Page 2
Standing Seam System

ระบบหลังคา 360 degree seaming

Boltless
Page 2
Roof Ventilator

ระบบหลังคาระบายอากาศ

Boltless
Page 2
Walling & Ceiling

แผ่นหลังคา
สำหรับงานผนังและฝ้าเพดาน

แผ่นผนังและฝ้าเพดาน

Boltless
Page 2
Composite Floor deck

แผ่นพื้นเหล็กกึ่งสำเร็จรูป

Boltless
Page 2
Bolt System

ระบบหลังคายิงสกรู

previous arrow
next arrow
Slider