News & Activities

News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม

แข่งขันกอล์ฟประจำปี 2018

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย ได้รับเกียรติจาก บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมงานแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2018 ภายใต้ชื่องานว่า BlueScope Golf Ryder Cup 2018 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2018

ประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย เป็นผู้แทนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบ ครั้งที่ 2/2561

พิธีตั้งศาล

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงงานแห่งใหม่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย ผู้ผลิตแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เครื่องหมายการค้า KS Group และบริษัท ตะวันปัญญา จำกัด ได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ศาลพระพิฆเนศ และศาลเจ้าแม่ตะเคียน