Roof Ventilator

Rooftop

Roof Ventilator
ระบบหลังคาระบายอากาศ

KS VentFlow

ระบบหลังคาระบายอากาศ

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มการไหลเวียนถ่ายเทอากาศ และช่วยระบายความร้อนออกสู่ภายนอกอาคาร
 • สร้างภาวะเย็นสบายให้กับผู้อยู่ในอาคาร
 • ด้วยลักษณะครอบข้างแบบพิเศษ ไม่กีดขวางลม และทำให้น้ำฝนไม่หยดเข้าไปในอาคาร
 • โครงเฟรมแข็งแรง รับแรงได้ดี โดยการปั๊มขึ้นรูปทั้งชิ้น
 • เหมาะกับหลังคาทุกรูปลอนและติดตั้งที่มุมลาดเอียงต่ำสุดเพียง 1 องศา
 • น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สามารถผลิตรีดขึ้นรูปได้ตามความยาวที่ต้องการ
 • ทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน

ระบบหลังคาระบายอากาศสำเร็จรูป
ประกอบด้วย

 1. โครงเฟรมปั๊มขึ้นรูป มีหน้ากว้าง 1180 มม. สูงถึง 1250 มม. หนา 1.50 มม. ( -  )
 2. ฐานแท่นครอบ ( -  )
 3. ด้านบนปิดด้วยแผ่นโปร่งแสง ( - , ) และสามารถพิ่มแผ่นตะแกรงกันนก ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
 4. แผ่นผนังเหล็ก (  ) และแผ่นครอบข้างแบบพิเศษ เคลือบกันสนิมด้วยเหล็ก Zincalume หนา 0.47 มม. ( - , - )

Dimension

B (mm) H (mm) A (mm) Thickness, BMT (mm) Length (mm)
H1 H2* tf frame ts siding tsf Flashing
1,180 950 70 - 300 320 1.50 0.42 0.42 custom length

*H2 ขึ้นอยู่กับความหนาของฉนวน และความสูงลอนของแต่ละรูปลอน

Press Frame
Arm Frame
Post Frame
Skylight connector

Skylight
Z-bar
Z-Flow Connector
Flat Bar Slope

C-Clip support
Tower support
Grating clip
Hip Capping

Rain Protection Flashing
KS PeaCock (Walling)
End Flashing
Junction Flashing

เทคนิคสำหรับการระบายอากาศภายในโรงงานหรือภายในอาคาร

สามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ ระบบแบบ Active Ventilation และระบบแบบ Passive Ventilation

 1. ระบบแบบ Active Ventilation จะอาศัยงานทางกล เช่น พัดลม และระบบปรับอากาศ หรือ อาศัยงานทางความร้อน เช่น Adsorption Chiller ในการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารและโรงงาน
 2. ระบบแบบ Passive Ventilation จะอาศัย Natural Convective Circulation ของอากาศที่มีความแตกต่างของความหนาแน่นตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละบริเวณภายในอาคารหรือโรงงาน ในการควบคุมอุณหภูมิของอากาศภายในอาคารและโรงงาน ดังเช่น งานวิจัยของปัณณฑัต และคณะ ที่ดำเนินการศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในโรงงานในกรณีที่โรงงานมีหลังคาปิด และกรณีที่มีช่องเปิดบนหลังคาของโรงงาน ดังรูปที่ 1 ซึ่งพบว่า กรณีที่หลังคาของโรงงานมีช่องเปิดบนหลังคาสามารถที่จะลดอุณหภูมิสูงสุดของอากาศภายในโรงงานได้กว่า 10 ถึง 12 ๐C เนื่องจากช่องเปิดบนหลังคาทำให้อากาศร้อนบริเวณใต้หลังคาที่มีอุณหภูมิสูงจากการรับพลังงานความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ สามารถลอยตัวขึ้นผ่านช่องเปิดดังกล่าวดังรูปที่ 2 ส่งผลให้มวลอากาศเย็นสามารถไหลผ่านประตู หรือช่องเปิดของผนังอาคารเข้าสู่อาคารได้มากขึ้น ยังผลให้พื้นที่ของอาคารหรือโรงงานโดยรวมมีอุณหภูมิต่ำลง ซึ่งการใช้ระบบระบายอากาศแบบ Passive นี้ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในการระบายอากาศภายในอาคารหรือ โรงงานที่มีปริมาตรขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่ต้องการงานภายนอกสำหรับระบบ จึงไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับการระบายอากาศเช่นเดียวกับระบบระบายอากาศแบบ Active Ventilation

หลังคาจั่วแบบปิด

หลังคาจั่ว มีช่องเปิดบนหลังคา

หลังคาโค้งแบบปิด

หลังคาโค้ง มีช่องเปิดบนหลังคา

รูปที่ 1 แสดงอุณหภูมิภายในโรงอุตสาหกรรมที่มีหลังคาปิด (ภาพซ้าย) และมีช่องเปิดบนหลังคา (ภาพขวา) ซึ่งพบว่า กรณีที่หลังคาของโรงงานมีช่องเปิดบนหลังคาสามารถที่จะลดอุณหภูมิสูงสุดของอากาศภายในโรงงานได้กว่า 10 ถึง 12

ทั้งนี้เพื่อทำให้ระบบระบายอากาศแบบ Passive Ventilation มีสมรรถนะสูงขึ้น ทาง KS Group จึงได้ทำการออกแบบและปรับปรุงระบบหลังคาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีช่องเปิดระบายอากาศบนหลังคาที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางบริษัท โดยใช้ชื่อสินค้าว่า ระบบหลังคาระบายอากาศแบบ KS VentFlow ดังรูปที่ 2 โดย ซึ่งระบบช่องเปิดของหลังคาในลักษณะดังกล่าวนั้น สามารถส่งเสริมการไหลอากาศโดยอาศัย Natural Convective Circulation ได้ดียิ่งขึ้นกว่าช่องเปิดหลังคาโดยทั่วไป

รูปที่ 2 หลังคาระบบระบายอากาศ (KS VentFlow)

Installation
ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ติดตั้งโครงเฟรมเหล็ก กับโครงสร้างบนหลังคา

2. ติดตั้งฐานแผ่นครอบ และแผ่นโปร่งแสง

3. ติดตั้งแผ่นผนังเหล็ก

4. ติดตั้งแผ่นครอบ

5. ติดตั้งแผ่นครอบข้างพิเศษ เพื่อป้องกันน้ำฝนย้อนเข้าอาคาร

6. ติดตั้งตะแกรง Wiremesh เพื่อป้องกันนกเข้าอาคาร

7. ภาพมุมด้านบน เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

8. ภาพมุมด้านล่าง เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว