Renovate Roof Service แบบ Double Roof System

Service

Renovate Roof Service แบบ Double Roof System
การซ่อมแซมหลังคาใหม่ โดยไม่ต้องรื้อของเดิม

  • ไม่ต้องรื้อแผ่นเดิม จึงไม่กระทบกับการผลิตหรือการทำงานในอาคาร
  • ไม่ต้องรื้อแผ่นเดิม จึงทำให้ไม่มีเศษวัสดุตกลงไปในอาคารทำให้ผู้อาศัยด้านล่างปลอดภัย
  • อุปกรณ์การยึด มีความแข็งแรง เพราะเสริมความแข็งแรงด้วยคานเหล็กคู่ของ Tower Support
  • ใช้ได้กับหลังคาเดิมทุกแบบ ทั้งหลังคากระเบื้องลอน หลังคาเหล็ก
  • ติดตั้งรวดเร็ว โดยการวางแผนงานและติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญงาน