Reroof Service

Service

Reroof Service
การเปลี่ยนหลังคาใหม่

  • เปลี่ยนหลังคาที่หมดสภาพ ให้เป็นหลังคาใหม่
  • เพิ่มความแข็งแรงสวยงามให้กับหลังคา และไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับโครงเดิม
  • ผืนหลังคา ไม่รั่วซึม ตามแนวคิด “หลังคาสบาย”
  • ลดความเสียหายในการรื้อแผ่นเดิม และตรวจสอบสภาพของโครงแปเดิม โดยการวางแผนงานและติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญงาน
  • เพิ่มภาวะเย็นสบาย ด้วยการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน

Reroof แผ่นเหล็ก

Reroof แผ่นกระเบื้อง