Transport and packing

Service

Transport and packing
การขนส่งและการบรรจุ

  • การจัดส่งผลิตภัณฑ์จาก KS Kroup จะจัดส่งเป็นมัด และคลุมด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันน้ำฝนและการเปียกชื้น โดยการขนส่งแผ่นผลิตภัณฑ์ด้วยรถบรรทุก (Truck Transportation) แต่ในกรณีที่แผ่นมีความยาวมากเกินกว่า 24 เมตร สามารถนำเครื่องจักรเพื่อไปรีดแผ่นที่หน้างาน (Machine on site)
  • เนื่องจากแผ่นเหล็กมีความคม ดังนั้นการยกแผ่นขึ้นไปบนหลังคา ควรทำด้วยความระมัดระวัง ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ ควรยกแผ่นทั้งมัด ด้วยรถยก, ปั่นจั่น (รถเครน) จากรถบรรทุกไปบนหลังคา แต่ในกรณีที่ไม่มีรถยก อาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถยกแผ่นด้วยคน ควรสวมถุงมือ

มาตรฐานการแพ็คและการขนส่ง

การนำเครื่องรีดไปที่หน้างาน

มาตรฐานการกองเก็บ