3. ระบบหลังคา Architectural Standing Seam System

3. ในระบบ Architectural Standing Seam System

แผ่นหลังคารุ่น KS CozySeam Sandwich Panel

แผ่นหลังคารุ่น KS CozySeam Sandwich Panel ในระบบ Standing Seam System คือ ระบบหลังคาสำเร็จรูป เรียบหรู โมเดิร์น ด้วยท้องลอนที่กว้างและเรียบ สวยงาม ตอบโจทย์งานสถาปัตยกรรมได้อย่างดี โดดเด่นโดยการซีมแผ่นด้วยระบบซีม360 ไร้รอยเจาะบนแผ่น สำหรับระบบอุปกรณ์หลังคากันรั่ว ที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นครอบ จะมีความโดดเด่นด้วยเป็นครอบแบบซ่อนสกรู (Special Flashing Hidden Screw) ซึ่งจะมีความพิเศษกว่าหลังคารุ่นอื่นๆ ที่กล่าวมา

แผ่นครอบสันจั่ว (ซ่อนสกรู) Ridge Flashing

แผ่นครอบข้าง (ซ่อนสกรู) Gable Flashing

แผ่นครอบชายคา (ซ่อนสกรู) Eave Flashing


ระบบอุปกรณ์หลังคากันรั่ว

1. ระบบหลังคา Boltless System

ระบบอุปกรณ์หลังคากันรั่วของระบบ Boltless System ประกอบด้วย แผ่นหลังคารุ่น KS KlipFix39, KS KlipSeam60 และ KS KlipSeam110 ระบบอุปกรณ์หลังคากันรั่วที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นครอบ โดยไม่เจาะแผ่นหลังคา เพื่อป้องกันการเจาะบนแผ่นหลังคา ป้องกันการรั่ว

2. ระบบหลังคา Standing Seam System

ระบบอุปกรณ์หลังคากันรั่วของระบบ Standing Seam System ประกอบด้วย แผ่นหลังคารุ่น KS TripleSeam65, KS TripleSeam110 และ KS TriPro75 เป็นการซีมแผ่นด้วยระบบซีม360 ไร้รอยเจาะบนแผ่น สำหรับระบบอุปกรณ์หลังคากันรั่ว ที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นครอบ โดยไม่เจาะแผ่นหลังคา