4. ขายึดกันแมลงและสัตว์จิ๋ว SuperGuard Connector

ขายึดกันแมลงและสัตว์จิ๋ว SuperGuard Connector
ขายึดบานเกล็ด Connector

รูระบายขนาดจิ๋ว ป้องกันแมลง เข้าอาคาร