แข่งขันกอล์ฟประจำปี 2018

STP Engineering & Supple Ltd. ร่วมแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2018
ภายใต้ชื่องานว่า BlueScope Golf Ryder Cup 2018
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2018
ณ สนามกอล์ฟ Gassan Khuntan Golf & Resort ในจังหวัดเชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย ได้รับเกียรติจาก บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมงานแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2018 ระหว่างกลุ่มลูกค้าบลูสโคปในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมีกิจกรรมกีฬาร่วมกัน ภายใต้ชื่องานว่า BlueScope Golf Ryder Cup 2018 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2018 ณ สนามกอล์ฟ Gassan Khuntan Golf & Resort ในจังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันและงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง