พิธีตั้งศาล

พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ศาลพระพิฆเนศ และศาลเจ้าแม่ตะเคียน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ณ โรงงานแห่งใหม่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย ผู้ผลิตแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เครื่องหมายการค้า KS Group และบริษัท ตะวันปัญญา จำกัด ได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ศาลพระพิฆเนศ และศาลเจ้าแม่ตะเคียน ณ โรงงานแห่งใหม่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

โดยได้รับเกียรติจาก คุณคำปน ชินสร้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันปัญญา จำกัด และคุณเกษม วงษ์ราช กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย และพนักงาน มาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้