Accessories

Tower Support
ขา Tower

ขา Tower เป็นอุปกรณ์ยึดเสริมความแข็งแรง เพื่อป้องกันการยุบตัวของแผ่น และป้องกันการเปิดอ้าบริเวณรอยปะกบแผ่น ในกรณีใช้ฉนวนกันความร้อนความหนาแน่นสูง