KS VentHood – Roof Ventilator

Rooftop

KS VentHood - Roof Ventilator
ระบบหลังคาระบายอากาศ

KS VentHood ระบบหลังคาระบายอากาศ ที่ทำให้อาคารเย็นกว่าเดิม ลดอุณหภูมิในอาคารได้สูงสุดถึง 3.5 oC ช่วยลดความร้อน ระบายความร้อนได้ดี และเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ โดยเราได้ทำการพัฒนาระบบ KS VentHood นี้ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและทำงานง่ายขึ้น ด้วยการลดความสูงของระบบลงเหลือเพียง 250 มม. ทำให้เดินข้าม KS VentHood ได้ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการป้องกันสัตว์ขนาดจิ๋วและขนาดเล็กเข้ามาในอาคาร ด้วยการปั๊มเจาะรูพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้สามารถติดตั้ง KS VentHood ได้ทั้งแนวสันจั่ว และแนวลาดเอียงหลังคา สินค้ามี 2 รุ่น คือ KS VentHood รุ่น Guard และ KS VentHood รุ่น Superguard ที่สามารถใช้ได้กับหลังคาทุกรูปลอน และมีแผ่นครอบพิเศษป้องกันการรั่วซึมอีกด้วย

คุณสมบัติเด่น

 • ทำงานบนหลังคาได้ง่ายขึ้นและเร็วกว่ารุ่นก่อน เพราะลดความสูงของระบบลง ทำให้เดินข้าม KS VentHood ได้
 • ป้องกันสัตว์ขนาดจิ๋วและขนาดเล็ก เช่น นก งู หนู กระรอก แมลง เข้ามาในอาคาร
 • เพิ่มการไหลเวียนถ่ายเทอากาศ และช่วยระบายความร้อนออกสู่ภายนอกอาคาร
 • โครงเหล็กรูปตัว Z รับแรงได้ดี ทำการปั๊มพิเศษด้วยการเจาะรูขนาดจิ๋วและขนาดเล็ก เพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาในอาคาร
 • เหมาะกับหลังคาทุกรูปลอน และติดตั้งได้ทั้งแนวสันจั่วหลังคา และแนวลาดเอียงหลังคา
 • น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สามารถผลิตได้ตามความยาวตามต้องการ
 • ทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน

เนื่องจากระบบหลังคาระบายอากาศรุ่นก่อน (KS VentFlow) มีประเด็นในเรื่องความยุ่งยากในการซ่อมบำรุงหลังคา เพราะไม่สามารถเดินข้ามได้ ด้วยความสูงที่สุงถึง 950 มม. รวมถึงมีประเด็นในเรื่องการป้องกันสัตว์ขนาดจิ๋ว ที่เข้ามาภายในโรงงาน ดังนั้น KS Group จึงได้ทำการพัฒนาออกแบบระบบหลังคาระบายอากาศรุ่นล่าสุดขึ้นมา ก็คือ KS VentHood มีความสูง 250 มม. โดยลดความสูงของระบบลง เพื่อให้เดินข้ามได้ แต่ยังคงประสิทธิภาพการระบายอากาศได้ดี และเพิ่มการปั๊มเจาะรู เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก และขนาดจิ๋วเข้ามาในอาคาร โดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. ระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentHood รุ่น Guard ซึ่งมีโครงรับเป็นเหล็กรูป ตัว Z เจาะรูขนาดเล็ก สำหรับป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก งู หนู กระรอก
 2. ระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentHood รุ่น Superguard ซึ่งมีโครงรับเป็นเหล็กรูปตัว Z เจาะรูขนาดจิ๋ว สำหรับป้องกันสัตว์ขนาดจิ๋ว เช่น แมลง ทั้งนี้ต้องหมั่นดูแลรักษาทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้รูระบายอากาศตัน

KS VentHood ในแนว slope หลังคา

KS VentHood ในแนวสันจั่วหลังคา

ระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentFlow มีหน้ากว้าง 930 มม. สูง 250 มม. ประกอบด้วย

โครงเหล็กรูปตัว Z (Z-bar) ปั๊มเจาะรู หนา 1.0 มม
แผ่นเหล็กรูปหมวก Ridge plate หนา 1.5 มม
ขา Tower hat หนา 1.5 มม @1.5 เมตร รองรับแผ่นเหล็กรูปหมวก
ขา Tower hat หนา 1.5 มม @1.5 เมตร รองรับแผ่นครอบข้าง
แผ่นครอบพิเศษด้านข้าง ความหนารวม 0.50 มม (0.42 มม.BMT)
แผ่นครอบพิเศษด้านล่าง ความหนารวม 0.50 มม (0.42 มม.BMT)
แผ่นเหล็ก Gable plate หนา 1.5 มม
ขาคลิป C-Clip support ยึดล็อคสันลอน หนา 1.5 มม

ลักษณะของโครงเหล็กตัว Z
1) รุ่น Guard ปั๊มเจาะรูขนาดเล็ก
2) รุ่น SuperGuard ปั๊มเจาะรูขนาดจิ๋ว

หลักการระบายอากาศภายในโรงงานหรืออาคาร แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ

 1. ระบบ Active Ventilation หรือ Mechanical Ventilation จะใช้พลังงานกลในการระบายอากาศ เช่น พัดลม และระบบปรับอากาศ มาเป็นตัวกลางในการระบายอากาศ
 2. ระบบ Passive Ventilation หรือ Natural Ventilation จะใช้ลมธรรมชาติในการการระบายอากาศ โดยมีช่องเปิดจากภายในสู่ภายนอกได้ อาศัยการไหลเวียนของอากาศ โดยลมธรรมชาติ (Natural Convective Circulation) ซึ่งก็คือ “อากาศร้อนจะลอยขึ้นที่สูง และอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่” ทำให้ลดความร้อนลง โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อทำให้อาคารเย็นเร็วขึ้น นั่นก็คือ ทำให้การไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

*Air change คือ ปริมาณที่ต้องการเติมเข้าไปในพื้นที่ เพื่อแทนที่ อากาศในพื้นที่นั้นของอาคารโรงงาน ซึ่งสามารถคำนวณหาได้จาก Air change rate เพื่อคิดปริมาณการหมุนเวียนลมในพื้นที่ โดยนำค่าที่ได้ไปเทียบกับค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ตามกฎกระทรวง หรือ มาตรฐาน วสท. เป็นต้น

ระบบระบายอากาศแบบ Passive Ventilation นี้ได้รับความนิยมอย่างมากในการระบายอากาศภายในอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเรา KS Group ได้พัฒนาออกแบบอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ระบบระบายอากาศล่าสุด ภายใต้ลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท โดยใช้ชื่อสินค้าว่า “ระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentHood" ซึ่งได้ออกแบบให้มีความสูงเพียง 190 มม. โดยลดความสูงของระบบลงแต่ยังคงประสิทธิภาพการระบายอากาศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานบนหลังคาและสามารถเดินข้ามอุปกรณ์ได้ ทำให้ทำงานง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มความสามารถในการป้องกันสัตว์ขนาดจิ๋วและขนาดเล็ก เข้ามาภายในโรงงาน ด้วยการปั๊มเจาะรูพิเศษ ทั้งนี้สามารถติดตั้ง KS VentHood ได้ทั้งแนวสันจั่ว และแนวลาดเอียงหลังคา สินค้ามี 2 รุ่นคือ KS VentHood รุ่น Guard และ KS VentHood รุ่น Superguard ที่สามารถใช้ได้กับหลังคาทุกรูปลอน และมีแผ่นครอบพิเศษป้องกันการรั่วซึมอีกด้วย

ความสามารถในการไหลของอากาศ เมื่อติดตั้งระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentHood ที่ค่าความร้อนต่างๆ

หมายเหตุ จากรูป ความเร็วของอากาศบริเวณทางเข้าโรงงาน มีค่าเท่ากับ 0.5 m/s เมื่ออากาศไหลเข้าสู่โรงงานที่ติดอุปกรณ์ KS VentHood รุ่น Superguard ติดตั้งตลอดแนวสันจั่วหลังคา และในแนวลาดเอียงของหลังคา ระยะห่าง 12 เมตร ซึ่งมีการระบายอากาศที่ดีกว่าโรงงานต้นแบบ ส่งผลให้ชั้นความร้อนสะสมมีความหนาน้อยกว่าโรงงานต้นแบบ ทำให้อากาศบริเวณด้านหน้าของโรงงานไหลเวียนเข้าสู่บริเวณภายในโรงงานได้ดีขึ้น โดยอากาศจะไหลเวียนภายในโรงงานได้ลดลงเมื่อค่า Heat Flux บริเวณหลังคาสูงขึ้น

*ค่าความร้อนบนหลังคา แสดงด้วยค่าความเข้มพลังงานความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ (Heat Flux) ระหว่าง 600 – 800 W/m2 ซึ่งเป็นภาระทางความร้อนในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย
***ศึกษากับโมเดลอาคารขนาด 125x25 m2 ที่ไม่มีช่องเปิดบนจั่วหลังคา

ความสามารถในการกระจายอุณหภูมิของระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentHood

การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในโรงงานต้นแบบที่ระยะสูงจากพื้น 1.5 เมตร (T@1.5m)
ค่าความร้อนต่อพื้นที่บริเวณหลังคามีค่าเท่ากับ 800 W/m2 (Heat Flux 800)

เมื่อติดตั้งระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentHood ทั้ง 2 รุ่นตลอดแนวสันจั่วหลังคา และแนวลาดเอียงของหลังคาที่ระยะห่างทุกๆ 12 เมตร พบว่า ที่ความสูงของคนทำงาน (สูงจากพื้น 1.5 เมตร) อุณหภูมิลดลงได้สูงสุดถึง 3.54 oC ดังตาราง ซึ่งมีผลทำให้คนทำงานสามารถทำงานได้อย่างสบายตัวมากขึ้น และรู้สึกอึดอัดน้อยลง

ตารางสรุปผลความสามารถในการลดอุณหภูมิที่ระยะ 1.5 เมตร เหนือพื้นระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentHood รุ่น Guard Connector และ KS VentHood รุ่น Superguard Connector

ระบบหลังคาระบายอากาศ ความสามารถในการลดอุณหภูมิ (C)
HF 400 HF 600 HF 800
KS VentHood รุ่น Guard 3.5 C 2.77 C 2.00 C
KS VentHood รุ่น Superguard 3.54 C 2.84 C 2.10 C

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า