Rooftop

Safety Rooftop
อุปกรณ์กันตกจากหลังคา

การคำนึงถึงความปลอดภัยบนหลังคาเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ เนื่องจากอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราสามารถจะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ถ้าหากใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง หรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

หนึ่งในระบบอุปกรณ์ป้องกันการตกจากหลังคา มีดังนี้

1. Safety Rooftop for KS KlipFix39

 • Safety Rooftop 234BL
 • Safety Rooftop 234BL with side screw

2. Safety Rooftop for KS KlipSeam

 • Safety Rooftop 325BL
 • Safety Rooftop 325BL with side screw (กรณีเลือกใช้ขา connector)
 • Safety Rooftop 375BL
 • Safety Rooftop 375BL with side screw (กรณีเลือกใช้ขา connector)

3. Safety Rooftop for KS TripleSeam

 • Safety Rooftop 375 SS
 • Safety Rooftop 375 SS with side screw (กรณีเลือกใช้ขา connector)
 • Safety Rooftop 475 SS
 • Safety Rooftop 475 SS with side screw (กรณีเลือกใช้ขา connector)

4. Safety Rooftop for KS Bolt Profile

 • Safety Rooftop 200BO (2 screw top)
 • Safety Rooftop 250BO (2 screw top)
 • Safety Rooftop 180BO (2 screw top)
 • Safety Rooftop 190BO (2 screw top)
 • Safety Rooftop 187.5BO (2 screw top)

5. Safety Rooftop for KS CozySeam

Testing
การทดสอบ