Transport and packing
SERVICE
transport and packing

การขนส่งและการบรรจุ

Installation
SERVICE
Installation

การติดตั้ง

Testing
SERVICE
Testing

การทดสอบ

reroof
SERVICE
renovate roof & reroof service

การปรับปรุง-ซ่อมแซม
งานหลังคา

การปรับปรุง-ซ่อมแซม งานหลังคา

previous arrow
next arrow

Services
การบริการของเรา

บริษัทฯ ใส่ใจบริการครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การขาย และบริการติดตั้งระบบแผ่นเหล็กขึ้นรูป ด้วยทีมงานคุณภาพประสบการณ์กว่า 30 ปีตามมาตรฐานสากล โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การทำงานที่ปลอดภัยและควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในโรงงานและหน้างานก่อสร้าง