เคล็ดลับ ป้องกันน้ำรั่วซึม เข้าสันจั่วหลังคา

เคล็ดลับ ป้องกันน้ำรั่วซึม เข้าสันจั่วหลังคา

โดยปกติ เมื่อมีลมแรงในขณะฝนตก มักจะมีโอกาสที่น้ำฝนหรือละอองฝนจะไหลย้อนเข้าหลังคาได้ โดยเฉพาะบริเวณสันจั่วหลังคา หรือด้านบนสุดของหลังคา แม้จะติดตั้งแผ่นปิดครอบสันจั่วแล้วก็ตาม

โดยปกติ เมื่อมีลมแรงในขณะฝนตก มักจะมีโอกาสที่น้ำฝนหรือละอองฝนจะไหลย้อนเข้าหลังคาได้ โดยเฉพาะบริเวณสันจั่วหลังคา หรือด้านบนสุดของหลังคา แม้จะติดตั้งแผ่นปิดครอบสันจั่วแล้วก็ตาม ก็ยังมีโอกาสที่น้ำจะซึมผ่านช่องว่างใต้แผ่นครอบได้

อย่างไรก็ตาม เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยเคล็ดลับแบบนี้ครับ

  1. ยกท้องแผ่น โดยการใช้เครื่องมือพับลอน หรือที่เรียกว่า Turn up tools โดยจะทำการพับแผ่นขึ้น สามารถจะทำก่อนหรือหลังติดตั้งแผ่นหลังคา แต่ต้องทำก่อนจะติดตั้งแผ่นครอบ
  2. ใช้ตัวปิดลอน (Steel End closer) เพื่ออุดช่องว่างระหว่างแผ่นครอบกับท้องลอน ใช้ได้กับลอนหลังคาเหล็กทั่วไป

แต่ในกรณีที่แผ่นหลังคามีท้องลอนที่กว้าง เช่น ลอน KS TripleSeam 65, KS KlipSeam60 เป็นต้น ก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมไปกับตัวปิดลอนด้วย นั่นก็คือ ขายึด C-clip support และขา Ridge plate ทำให้ไม่ต้องเจาะแผ่น

C-clip support ก่อนติดแผ่นครอบสันจั่ว

ติด Ridge plate

ติดตัวปิดลอนและแผ่นครอบสันจั่ว

บทสรุป

อุปกรณ์ติดตั้ง (Accessories) มีความสำคัญอย่างมากในงานหลังคา เพราะทำหน้าที่ในการยึดแผ่นเข้ากับแปให้แข็งแรง ช่วยป้องกันน้ำรั่วซึม และสร้างความสวยงามให้กับอาคารของเราอีกด้วย

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.