แก้ปัญหาลดร้อน และระบายความร้อน ด้วยระบบหลังคาระบายอากาศ KS Roof Ventilation

แก้ปัญหาลดร้อน และระบายความร้อน ด้วยระบบหลังคาระบายอากาศ KS Roof Ventilation

สภาพอากาศในเมืองไทยนั้นเป็นเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน 30-40 องศาเซลเซียส นอกจากนี้อาคารโดนแดดเกือบทั้งวัน ทำให้ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารไม่ว่าจะหลังคา ผนัง โดยเฉพาะความร้อนที่สะสมบริเวณใต้หลังคา แล้วแผ่รังสีความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร

สภาพอากาศในเมืองไทยนั้นเป็นเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน 30-40 องศาเซลเซียส นอกจากนี้อาคารโดนแดดเกือบทั้งวัน ทำให้ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารไม่ว่าจะหลังคา ผนัง โดยเฉพาะความร้อนที่สะสมบริเวณใต้หลังคา แล้วแผ่รังสีความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร มีผลทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้าน และผู้ปฏิบัติงานในอาคาร รู้สึกร้อน อบอ้าว ไม่สบายตัว 

วิธีการลดความร้อน มีหลายวิธี ไม่ว่าจะใช้ฉนวนกันความร้อน การใช้ต้นไม้เป็นร่มเงา การติดตั้งกันสาด หรือการเลือกสีเป็นโทนอ่อน เป็นต้น แต่การที่จะทำให้บ้านเย็นและอยู่สบาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในอาคารทำงานได้โดยไม่อบอ้าว จำเป็นจะต้องมีการไหลเวียนถ่ายเทอากาศ เพื่อให้เกิดการระบายความร้อน เอาลมร้อนออกไปและพัดเอาลมเย็นเข้ามาแทนที่

การระบายอากาศแบบลมธรรมชาติ (Passive Ventilation) จะอาศัยการไหลเวียนของอากาศ โดยลมธรรมชาติ (Natural Convective Circulation) ซึ่งก็คือ “อากาศร้อนจะลอยขึ้นที่สูง และอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่” ทำให้ลดความร้อนลง โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

เพื่อทำให้บ้านเย็นเร็วขึ้น นั่นก็คือ ทำให้การไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ทาง KS Group จึงได้ทำการออกแบบพัฒนา ระบบหลังคาระบายอากาศ KS Roof Ventilation ภายใต้ลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท โดยใช้ชื่อสินค้าว่า “ระบบหลังคาระบายอากาศแบบ KS VentFlow” ซึ่งจากการวิจัยและทดสอบ จากสถาบัน พบว่า อุณหภูมิในตัวอาคารมีการลดลงสูงสุดถึง 5.7 oC และมีการไหลเวียนของอากาศเพิ่มขึ้น ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ถ้าหากเป็นอาคารที่สามารถออกแบบให้มีช่องเปิดบนหลังคา จะทำให้ลดอุณหภูมิภายในโรงงานได้ถึง 12 oC

นอกจากนี้ระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentFlow สามารถใช้กับหลังคาได้ทุกรูปลอน มีความแข็งแรงด้วยโครงเฟรมปั๊มขึ้นรูป มาพร้อมกับผนังเหล็ก และไม่ทำให้เกิดการรั่วซึม ด้วยชุดครอบพิเศษกันน้ำย้อนเข้าอาคาร รวมถึงตะแกรงที่กันนก หนู กระรอก เข้ามาในอาคารอีกด้วย

ระบบหลังคาระบายอากาศสำเร็จรูป
ประกอบด้วย

  1. โครงเฟรมปั๊มขึ้นรูป มีหน้ากว้าง 1180 มม. สูงถึง 1250 มม. หนา 1.50 มม. ( -  )
  2. ฐานแท่นครอบ ( -  )
  3. ด้านบนปิดด้วยแผ่นโปร่งแสง ( - , ) และสามารถพิ่มแผ่นตะแกรงกันนก ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
  4. แผ่นผนังเหล็ก (  ) และแผ่นครอบข้างแบบพิเศษ เคลือบกันสนิมด้วยเหล็ก Zincalume หนา 0.47 มม. ( - , - )

กรณีช่องเปิดบนหลังคา

บทสรุป

ระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentFlow ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้าน และผู้ปฏิบัติงานในอาคาร ไม่รู้สึกร้อน อบอ้าว จากการวิจัยและทดสอบ พบว่า เมื่อติดตั้งระบบแล้ว จะทำให้อุณหภูมิในตัวอาคารมีการลดลงสูงสุดถึง 5.7 oC และมีการไหลเวียนของอากาศเพิ่มขึ้น ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ถ้าหากเป็นอาคารที่สามารถออกแบบให้มีช่องเปิดบนหลังคา จะทำให้ลดอุณหภูมิภายในโรงงานได้ถึง 12 oC

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.