หมดปัญหา โพรงที่เกิดขึ้นใต้หลังคาด้วยวัสดุปิดลอน

หมดปัญหา โพรงที่เกิดขึ้นใต้หลังคาด้วยวัสดุปิดลอน

หนึ่งในปัญหาที่หลายท่านเจอ ก็คือ โพรงหรือช่องว่างที่เกิดขึ้นใต้หลังคา ไม่ว่าจะบริเวณช่องของลอนหลังคา หรือบริเวณแผ่นครอบต่างๆ ทำให้มีโอกาสที่นก หนู หรือสัตว์ขนาดเล็ก สามารถเข้ามาทำรังหรือ ทำความเสียหายได้

หนึ่งในปัญหาที่หลายท่านเจอ ก็คือ โพรงหรือช่องว่างที่เกิดขึ้นใต้หลังคา ไม่ว่าจะบริเวณช่องของลอนหลังคา หรือบริเวณแผ่นครอบต่างๆ ทำให้มีโอกาสที่นก หนู หรือสัตว์ขนาดเล็ก สามารถเข้ามาทำรังหรือ ทำความเสียหายได้

หลังคาเปรียบเสมือนเกราะป้องกันของบ้านและอาคาร นอกจากจะปกป้องบ้าน และผู้อยู่อาศัยแล้ว ก็ยังป้องกันเราจากแสงแดด ลม และฝนอีกด้วย แต่ก็มีอีกหนึ่งในปัญหาที่หลายท่านเจอก็คือ โพรงที่เกิดขึ้นใต้หลังคา บริเวณช่องของลอนหลังคา และบริเวณแผ่นครอบหลังคา (เช่น ครอบสันจั่ว ครอบข้าง หรือครอบรางน้ำ เป็นต้น) ซึ่งทำให้มีโอกาสที่นก หนู หรือสัตว์ขนาดเล็ก จะเข้ามาทำรังในโพรง และจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ฉบับนี้ เรามีคำแนะนำ เพื่อขจัดปัญหาเหล่านั้นกันครับ

เพื่อลดปัญหา จึงต้องหาวิธีการปิดโพรง หรือช่องเหล่านั้น ซึ่งทางเคเอสกรุ๊ป มีบริการปิดโพรงใต้หลังคา ด้วยวัสดุปิดลอน ที่เรียกว่า KS Steel Closer ซึ่งจะทำการปิดช่องว่างที่สันลอนและท้องลอน รวมถึงบริเวณแผ่นครอบจุดต่างๆ เนื่องจากหลังคามีหลายรุ่นมาก ทางเคเอสกรุ๊ป จึงพัฒนาวัสดุปิดลอน ให้เหมาะสมเฉพาะสำหรับแต่ละรูปลอน และติดตั้งตำแหน่งให้ถูกต้อง โดยถ้าวางอยู่ด้านบน จะเรียก Steel top closer และถ้าวางด้านล่างของแผ่นหลังคา จะเรียก Steel end closer

สำหรับบริเวณแผ่นครอบจั่ว จะต้องมีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาก็คือ การ Turn up แผ่นหลังคาก่อนที่จะติดแผ่นครอบจั่ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำฝนไหลย้อนเข้ามาในอาคาร ในกรณีที่มีลมฝน และจะปิดช่องว่างระหว่างแผ่นครอบจั่วกับแผ่นหลังคา ด้วย Top End closer

และสำหรับบริเวณชายคา จะปิดช่องของลอนหลังคา ด้วย Bottom End closer โดยมีตัวอย่างวัสดุปิดลอนของแผ่นหลังคา ดังรูปด้านล่างครับ

แผ่นครอบสันจั่ว (ซ่อนสกรู)
(Ridge flashing)

แผ่นครอบสันจั่ว

ปิดช่องของลอน บริเวณชายคา

แผ่นครอบสันจั่ว

ปิดช่องของลอน บริเวณชายคา

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้หลังคาของ KS Group ตลอดมาครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.