ฉนวนไม่บุบเสียรูป ด้วยระบบอุปกรณ์หลังคาล่าสุด “ขา Tower support”

ฉนวนไม่บุบเสียรูป ด้วยระบบอุปกรณ์หลังคาล่าสุด “ขา Tower support”

เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวของไทยอย่างเต็มตัวกันแล้วนะครับ พร้อมกับอากาศเย็นสบาย แต่แดดก็แรงมากเช่นกัน ทำให้ตลอดช่วงกลางวัน ภายในบ้านและอาคารจะมีความร้อนสะสม ทำให้บ้านก็ยังคงร้อนอยู่

เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวของไทยอย่างเต็มตัวกันแล้วนะครับ พร้อมกับอากาศเย็นสบาย แต่แดดก็แรงมากเช่นกัน ทำให้ตลอดช่วงกลางวัน ภายในบ้านและอาคารจะมีความร้อนสะสม ทำให้บ้านก็ยังคงร้อนอยู่

ปัญหาบ้านร้อน อาคารร้อน สามารถแก้ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ใหญ่โดยรอบ ติดตั้งกันสาด เลือกติดฟาซาด (Facade) กับผนังอาคาร หรือจะใช้วิธีติดฉนวนกันความร้อน ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมเป็นอย่างมาก ฉนวนกันความร้อน สามารถติดตั้งได้ทั้งอาคารเก่า และอาคารใหม่ ซึ่งในท้องตลาด จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แบบแผ่น (ฉนวนใยแก้ว, ฉนวนใยหิน, ฉนวน EPS, ฉนวน PU) และแบบพ่น (ฉนวนเซรามิคโค้ทติ้ง, ฉนวน PU, ฉนวนเยื่อกระดาษ) โดยแบบแผ่นจะเป็นกลุ่มที่นิยมใช้กับอาคารมากกว่า และมักจะติดฉนวนใต้หลังคา เป็นส่วนใหญ่

งานอาคารโรงงาน โกดัง โดยทั่วไปฉนวนที่ใช้มักจะมีความหนามากกว่า 2 นิ้ว และมีค่าความหนาแน่นที่สูง เป็นผลทำให้ฉนวนดันแผ่นหลังคา มีความเสี่ยงที่บริเวณซ้อนทับแผ่น หรือแผ่นปะกบจะเปิดอ้า ส่งผลให้มีโอกาสรั่วซึม และมีโอกาสที่แผ่นจะหลุดล็อค เสียหายได้ (โดยทั่วไป ฉนวนจะมีค่าความหนา 1-8 นิ้ว และค่าความหนาแน่น 25-200 กก/ลบ.ม)

เพื่อแก้ปัญหาฉนวนดันแผ่น รวมถึงป้องกันการบุบเสียรูปของฉนวน จากการเหยียบโดยตรงบนฉนวน ดังนั้นทางเรา เคเอส กรุ๊ป จึงได้ออกแบบพัฒนาระบบอุปกรณ์ล่าสุด นั่นก็คือ ขา Tower support มาใช้กับงานหลังคาและฉนวน ซึ่งได้รับความนิยมสำหรับงานอาคาร โรงงาน โกดังและงานอุตสาหกรรมทั่วไป นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ติดตั้งแผ่นได้ไวขึ้น และมีความแม่นยำมากขึ้น

อุปกรณ์ขา Tower support เป็นเหล็กกัลวาไนซ์ขึ้นรูป มีความหนา 1.5 มม. และมีความสูงตั้งแต่ 1-8 นิ้ว ตามความหนาของฉนวน สามารถใช้กับแผ่นหลังคาเมทัลชีททุกรูปลอน รวมถึงแผ่นกระเบื้องอีกด้วย

การเลือกใช้อุปกรณ์ขา Tower support จึงเป็นวิธีที่นิยมอีกวิธีในการแก้ปัญหาฉนวนใต้หลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนบุบเสียรูป และไม่ทำให้ฉนวนดันแผ่นหลังคา จนเกิดความเสียหายนั่นเอง

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้แผ่นหลังคาและผนังเหล็กของ KS Group ตลอดมาครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.