จบปัญหาสัตว์เล็กทำรังบนหลังคา ด้วยตัวปิดกันนก

จบปัญหาสัตว์เล็กทำรังบนหลังคา ด้วยตัวปิดกันนก

จะทำอย่างไร เมื่อบ้านและอาคารของเรา โดนสัตว์เล็ก เช่น นก หนู มาทำรังบนหลังคา หรือบุกเข้ามาภายในบ้าน สร้างความรำคาญใจ รวมถึงสร้างความเสียหาย ก่อความสกปรก และอันตรายจากเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับสัตว์เล็กเหล่านั้น ฉบับนี้ เราเค เอส กรุ๊ป มีคำแนะนำ เพื่อขจัดปัญหาเหล่านั้นกันครับ

จะทำอย่างไร เมื่อบ้านและอาคารของเรา โดนสัตว์เล็ก เช่น นก หนู มาทำรังบนหลังคา หรือบุกเข้ามาภายในบ้าน สร้างความรำคาญใจ รวมถึงสร้างความเสียหาย ก่อความสกปรก และอันตรายจากเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับสัตว์เล็กเหล่านั้น ฉบับนี้ เราเค เอส กรุ๊ป มีคำแนะนำ เพื่อขจัดปัญหาเหล่านั้นกันครับ

แนวทางป้องกันเพื่อจบปัญหาไม่ให้สัตว์เล็กเข้ามาทำรัง ทำได้โดยการปิดโอกาสที่สัตว์เล็กจะเข้ามาในช่องหรือโพรงบนหลังคานั่นเอง ในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ บนหลังคา

บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ บนหลังคา

1. บริเวณสันจั่ว

แนวทางป้องกันคือ เราจะปิดช่องด้วยตัวปิดกันนก KS Steel Top closer เพื่อปิดช่องว่าง ระหว่างแผ่นครอบจั่ว (Ridge Capping Flashing) กับท้องลอนแผ่นหลังคา ร่วมกับการ Turn up ปลายแผ่นหลังคาขึ้น ก่อนจะติดตั้งแผ่นครอบจั่ว ซึ่งจะช่วยป้องกันน้ำฝนไหลย้อนเข้ามาในอาคารอีกทางหนึ่งด้วย

2. บริเวณเชิงชาย

แนวทางป้องกันคือ เราจะปิดช่องของสันลอนหลังคา ด้วยตัวปิดกันนก KS Steel End Closer เพื่อปิดช่องว่างของสันลอนแผ่นหลังคา

3. บริเวณครอบข้าง

แนวทางป้องกันคือ เราจะปิดช่องว่างด้วยแผ่นครอบข้าง KS Gable Flashing และขาคลิป c-clip support

เนื่องจากหลังคาเหล็กเมทัลชีท มีหลากหลายรุ่น และมีการติดตั้งที่แตกต่างกัน ทางเรา เค เอส กรุ๊ป ได้ทำการพัฒนาวัสดุตัวปิดกันนก KS Steel Closer ให้เหมาะกับแต่ละรูปลอน และยินดีบริการให้คำแนะนำทุกท่านครับ

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.