งบไม่บาน ราคาหลังคาเหล็ก

งบไม่บาน ราคาหลังคาเหล็ก

บทความก่อนหน้า ได้เกริ่นเรื่องเหตุที่ทำให้ราคาแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก มีความแตกต่างกัน ซึ่งอันที่จริง ราคาก็ตามคุณภาพนะครับ สำหรับบทความนี้ จะมาพูดถึงราคา แบบลงรายละเอียดของระบบแผ่นหลังคาเหล็ก

บทความก่อนหน้า ได้เกริ่นเรื่องเหตุที่ทำให้ราคาแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก มีความแตกต่างกัน ซึ่งอันที่จริง ราคาก็ตามคุณภาพนะครับ สำหรับบทความนี้ จะมาพูดถึงราคา แบบลงรายละเอียดของระบบแผ่นหลังคาเหล็ก ซึ่งมีหลากหลายรูปลอน และระบบติดตั้ง นั่นเอง โดยจะแยกเป็นราคาแผ่น ราคาแผ่นพร้อมกับอุปกรณ์ยึดหลัก และอุปกรณ์เสริม ดังนี้

ปัจจัยที่มีส่งผลต่องบประมาณกับงานหลังคาเหล็ก

ถ้ากล่าวถึงวัสดุแผ่นหลังคาอย่างเดียว ราคาของแผ่นหลังคา / ผนัง / ฝ้าเหล็ก ภายใต้เงื่อนไขสเปคเดียวกัน (ในด้านความหนา ชั้นเคลือบ กำลังวัสดุเหล็ก) ราคาจะแตกต่างกันไม่มากนักครับ ประมาณ 5-15% ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างแผ่น ซึ่งโดยทั่วไปจะกว้าง 650-750 มม. ยกเว้นบางรูปลอนที่มีหน้ากว้างพิเศษ 300 มม. หรือ 950 มม. (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

แต่ถ้ากล่าวถึงทั้งระบบแผ่นหลังคา ซึ่งประกอบด้วย แผ่นหลังคา และอุปกรณ์ยึด จะมีความแตกต่างค่อนข้างมาก 60-80% เพราะแต่ละระบบมีอุปกรณ์และมีวิธีการติดตั้ง ที่มีความยากแตกต่างกัน  นั่นก็คือ

โดยระบบหลังคา Boltless แบบขบล็อค จะมีงบเพิ่มขึ้นจากระบบสกรู ประมาณ 60% ส่วนระบบหลังคา Boltless แบบ 180 ซีม และ Standing Seam (360 ซีม) จะมีงบเพิ่มขึ้นจากระบบสกรู ประมาณ 80%

นอกจากนี้ ในงานหลังคายังมีอุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์กันรั่วต่างๆ ซึ่งจะทำให้งบเพิ่มขึ้นได้อีก อาทิเช่น

ป้องกันการเจาะแผ่นหลังคา

  1. แผ่นปิดครอบมาตรฐาน ใช้บริเวณรอยต่อต่างๆ เช่น แผ่นครอบจั่ว, แผ่นครอบข้าง ซึ่งในระบบ Boltless และ Standing Seam จะมีชิ้นส่วนเพิ่ม เช่น C-clip support , Gable plate, C-bar เป็นต้น เพื่อป้องกันการเจาะแผ่น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ หลังคาเหล็ก...ไม่กลัวฝน) โดยชิ้นส่วนที่เพิ่มนี้ ทำให้มีงบแฝงเพิ่มขึ้น
  2. ตัวปิดลอน (End closer, Top closer) ส่วนใหญ่มักจะใช้ปิดช่องว่างสันลอน เพื่อกันนกและหนูเข้าในอาคาร
  3. แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ และขายึดบานเกล็ดรุ่นพิเศษ เพิ่มรูระบายอากาศ และยังป้องกันนกและหนูเข้ามาในส่วนช่องว่างบานเกล็ดด้วย
  4. ถ้ามีฉนวนกันความร้อน หรือเป็น หลังคาระบบแซนด์วิช จะมีขา Tower support เพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนแอ่น หรือยุบตัว
  5. ถ้าใช้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ระบบหลังคาระบายอากาศ KS VentFlow, อุปกรณ์กันตกบนหลัง KS Safety Rooftop หรือ หลังคาโซล่าเซล KS Solar Rooftop

ซึ่งอุปกรณ์เสริมที่ต้องมี ก็คือ ข้อ 1 และ 2 ซึ่งคิดเป็นงบที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ส่วนข้ออื่นๆ ขึ้นกับงบ รูปแบบอาคาร และความต้องการเฉพาะ เช่น ต้องการลดความร้อน ลดเสียง เพิ่มการระบายอากาศ เพิ่มความปลอดภัย หรือต้องการผลิตไฟฟ้า

ในส่วนราคาช่างหลังคา ก็แตกต่างกัน ทั้งนี้ แต่ละระบบ มีความยากง่ายต่างกัน ถ้าติดตั้งง่าย ก็จะทำให้ติดตั้งได้พื้นที่เยอะกว่า ราคาติดตั้งก็จะถูกลง ซึ่งระบบสกรูจะเป็นระบบที่ประหยัดกว่าระบบอื่นๆ

บทสรุป

ราคาของแผ่นหลังคา / ผนัง / ฝ้าเหล็ก (วัสดุมุงหลังคาอย่างเดียว) ภายใต้เงื่อนไขในด้านความหนา ชั้นเคลือบ กำลังวัสดุเหล็กเดียวกัน ราคาจะไม่แตกต่างกันมากนัก ประมาณ 5-15% ขึ้นอยู่กับความกว้างของหน้าแผ่น แต่ถ้ากล่าวถึงระบบแผ่นหลังคา ซึ่งประกอบด้วย แผ่นหลังคา และอุปกรณ์ยึด จะมีความแตกต่างค่อนข้างมาก 60-80% เพราะแต่ละระบบมีอุปกรณ์มากน้อยต่างกัน นอกจากนี้ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์กันรั่วต่างๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งบเพิ่มขึ้นได้อีก

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.