แผ่นฝ้าเพดาน KS Splendid

แผ่นฝ้าเพดาน KS Splendid

ศาลาการเปรียญของวัดมงคลพุกการาม หรือ ศาลาวัด เป็นศาลาอเนกประสงค์ สำหรับพระสงฆ์แสดงธรรม เป็นสถานที่ฟังธรรมทำบุญประจำของสาธุชน เป็นศาลาเปิดโล่ง มีรูปทรงหลังคาโค้ง

ศาลาการเปรียญของวัดมงคลพุกการาม หรือ ศาลาวัด เป็นศาลาอเนกประสงค์ สำหรับพระสงฆ์แสดงธรรม เป็นสถานที่ฟังธรรมทำบุญประจำของสาธุชน เป็นศาลาเปิดโล่ง มีรูปทรงหลังคาโค้ง และเดิมไม่มีฝ้าเพดาน จึงพบเจอปัญหาทุกวันจากขี้นก ทำให้พิ้นเป็นคราบสกปรก และทำความสะอาดยาก

เพื่อกันไม่ให้นกมาเกาะโครงเหล็ก ทางวัดจึงต้องการแผ่นฝ้าเพดานเหล็กมาปิดใต้โครง ที่มีน้ำหนักเบา ทนต่อการเกิดสนิม ดัดโค้งได้ดี ลอนตื้นสม่ำเสมอ และที่สำคัญ คือ เมื่อติดตั้งแล้ว ช่วงซ้อนทับแนบสนิท เนื่องจากอาคารอีกหลังหนึ่ง ทางวัดเคยใช้ฝ้าเพดานยี่ห้ออื่น แต่งานไม่เรียบร้อย แผ่นพลิ้ว และมีรอยกระเดิด

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ลูกค้าจึงได้เลือกใช้แผ่นฝ้าเพดานของ KS Group ในรุ่น KS Splendid ที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ลอนมีความแข็งแรง การขึ้นรูปที่ออกแบบขอบข้างมาอย่างดี ความสูงลอน 9 มม. มีลักษณะสมมาตร แม้ดัดโค้งก็ยังคงสวยงาม

1. กำลังติดตั้งแผ่นฝ้า KS Splendid

2. ติดตั้งแผ่นฝ้า KS Splendid

3. หลังติดตั้งแผ่นฝ้า KS Splendid และแผ่นครอบ

ภาพล่าง - อาคารหลังเดิม ซึ่งใช้ฝ้าเพดานยี่ห้ออื่น แต่งานไม่เรียบร้อย แผ่นพลิ้ว รอยต่อไม่สนิท

ฝ้าเพดาน ยี่ห้ออื่น

ฝ้าเพดาน ยี่ห้ออื่น

บทสรุป

แผ่นหลังคาของ KS Group รุ่น KS Splendid สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  ลอนมีความแข็งแรง การขึ้นรูปที่ออกแบบขอบข้างมาอย่างดี ความสูงลอน 9 มม. มีลักษณะสมมาตร แม้ดัดโค้งก็ยังคงสวยงาม ลอนตื้นสม่ำเสมอ และที่สำคัญ คือ เมื่อติดตั้งแล้ว ช่วงซ้อนทับแนบสนิท มีน้ำหนักเบา ทนต่อการเกิดสนิม

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.