แผ่นพื้นเหล็กกึ่งสำเร็จรูป KS Flordek

แผ่นพื้นเหล็กกึ่งสำเร็จรูป KS Flordek

Skywalk ทางเดินลอยฟ้าที่สวยงาม ใจกลางกรุง เป็นทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและอาคารสถานที่ต่างๆ โดยเส้นทาง Skywalk มีโครงสร้างเป็นเหล็ก มีหลังคาคลุมตลอดทางเดิน

Skywalk ทางเดินลอยฟ้าที่สวยงาม ใจกลางกรุง เป็นทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและอาคารสถานที่ต่างๆ โดยเส้นทาง Skywalk มีโครงสร้างเป็นเหล็ก มีหลังคาคลุมตลอดทางเดิน

ในการสร้าง Skywalk และ Station ในเมืองกรุงที่มีการจราจรที่หนาแน่น การจะปิดกั้นพื้นที่ถนนค่อนข้างจะยุ่งยาก และส่งผลทำให้รถติดยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบพื้นที่ผิวถนนจราจรด้านล่าง การเลือกใช้ระบบแผ่นพื้นเหล็กกึ่งสำเร็จ (Composite Floor Decking System) จึงเป็นทางออกที่ดี โดยทางลูกค้าได้เลือกใช้ ของ KS Group รุ่น KS Flordek75 ซึ่งลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้า และบริการในการให้คำแนะนำทางวิศวกรรม ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้วยจุดเด่นหลายประการ คือ

  • สามารถใช้แทนไม้แบบ เพราะแผ่นพื้นเหล็ก KS Flordek เป็นแบบหล่อ (formwork) ได้เลย
  • ลดการใช้นั่งร้าน
  • ไม่ต้องใส่เหล็กเสริมรับแรงดึง
  • มีความแข็งแรง ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
  • ประหยัด น้ำหนักเบา และก่อสร้างได้รวดเร็ว
  • ทนทาน ต่อการเกิดสนิม

KS Flordek and accessories

บทสรุป

แผ่นพื้นเหล็กกึ่งสำเร็จรูป KS Flordek สามารถใช้แทนไม้แบบ เพราะแผ่นพื้นเหล็ก KS Flordek เป็นแบบหล่อ (formwork) ได้เลย ลดการใช้นั่งร้าน ไม่ต้องใส่เหล็กเสริมรับแรงดึง ทนทาน ต่อการเกิดสนิม ประหยัด น้ำหนักเบา และก่อสร้างได้รวดเร็ว

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.