ทำไมแผ่นหลังคายาวๆ จึงควรเลือกใช้ Expansion clip

ทำไมแผ่นหลังคายาวๆ จึงควรเลือกใช้ Expansion clip

แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท มักนิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่น โรงงาน โกดัง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยอาคารดังกล่าวมักจะออกแบบให้มีหลังคาลาดเอียงต่ำ

แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท มักนิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่น โรงงาน โกดัง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยอาคารดังกล่าวมักจะออกแบบให้มีหลังคาลาดเอียงต่ำ เพื่อเพิ่มความสูงโปร่งให้อาคาร และทำให้ประหยัดโครงสร้าง ดังนั้น แผ่นหลังคาระบบไร้รอยเจาะ (Boltless and 360 Seam system) จึงเหมาะสมกว่า ระบบสกรู (Bolt system) เพราะได้เปรียบในเรื่องการป้องกันการรั่วซึม และการรีดแผ่นยาวต่อเนื่อง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ระบบการยึดแผ่นหลังคาเหล็ก)

แผ่นหลังคาระบบไร้รอยเจาะ (Boltless and 360 Seam system) จึงเหมาะสมกว่า ระบบสกรู (Bolt system) เพราะได้เปรียบในเรื่องการป้องกันการรั่วซึม และการรีดแผ่นยาวต่อเนื่อง

Thermal expansion

โดยธรรมชาติของวัสดุเหล็ก จะมีการขยายตัวเมื่อเจอความร้อน และหดตัวเมื่อเจอความเย็น ซึ่งส่วนของหลังคา จะเป็นส่วนที่รับแสงอาทิตย์โดยตรง ทำให้อุณหภูมิที่ผิวหลังคาเหล็กสูงได้ถึง 70-80 องศาเซลเซียส ในวันที่อากาศร้อน ถ้าแผ่นหลังคามีความยาว 70 เมตร แผ่นจะขยายตัวได้มากถึง 70 มม. และถ้าแผ่นยาวถึง 100 เมตร แผ่นจะขยายตัวถึง 100 มม. ซึ่งการขยายตัวของแผ่นเหล็ก โดยปกติจะเกิดขึ้นระหว่างปลายแผ่น (end of sheet) และแปตัวริม (last support) และกระจายไปที่ปลายแผ่นทั้งสองด้าน อย่างละครึ่ง

ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาจากการขยายตัวของแผ่น มีคำแนะนำดังนี้

1. ถ้าเป็นหลังคาระบบ 360 Seam system จะต้องใช้ Expansion clip หรือ Move Clip ซึ่งเป็นขาคลิปที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในการรองรับการขยายตัว และสามารถทำแผ่นยาวต่อเนื่องได้ถึง 70 เมตร ในรุ่น KS TripleSeam65, KS TripleSeam110 และ KS TriPro75

ขา Move Clip (Expansion Clip)

2. ถ้าเป็นหลังคาระบบ Boltless ในกรณีที่เป็นหลังคาโค้ง แผ่นยาวมาก ถ้าหากจะต่อแผ่นควรมี Expansion joint detail
3. ถ้าเป็นระบบสกรู จึงกำหนดความยาวแผ่น สูงสุด 24 เมตร เพื่อป้องกันการที่แผ่นเฉือนสกรูขาด

บทสรุป

Expansion clip หรือ Move Clip ขาคลิปที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในการรองรับการขยายตัว และสามารถทำแผ่นยาวต่อเนื่องได้ถึง 70 เมตร ในรุ่น KS TripleSeam65, KS TripleSeam110 และ KS TriPro75 นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่น โรงงาน โกดัง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยอาคารดังกล่าวมักจะออกแบบให้มีหลังคาลาดเอียงต่ำ เพื่อเพิ่มความสูงโปร่งให้อาคาร และทำให้ประหยัดโครงสร้าง

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.