ลดความร้อนจากหลังคา (เหล็ก) อย่างไรดี

ลดความร้อนจากหลังคา (เหล็ก)... อย่างไรดี

อาคารบ้านเรือนในสภาวะอยู่สบาย ก็คือ อาคารบ้านเรือนที่มีลมพัดผ่าน หรือมีการระบายอากาศในอาคาร รวมถึง มีการป้องกันหรือลดความร้อนจากหลังคาหรือผนัง

อาคารบ้านเรือนในสภาวะอยู่สบาย ก็คือ อาคารบ้านเรือนที่มีลมพัดผ่าน หรือมีการระบายอากาศในอาคาร รวมถึง มีการป้องกันหรือลดความร้อนจากหลังคาหรือผนัง เพราะอาคารโดนแดดเกือบทั้งวัน เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน 30-40 องศาเซลเซียส เมื่อแสงแดดจากดวงอาทิตย์ส่องกระทบหลังคา ซึ่งเป็นส่วนแรกและบนสุดของอาคารที่รับความร้อนจากดวงอาทิตย์

โดยส่วนหนึ่งจะถูกสะท้อนออกไป (reflection) อีกส่วนหนึ่งจะถูกพัดพาโดยอากาศหรือลม (convection) และอีกส่วนหนึ่ง จะนำความร้อน (conduction) เข้าสู่ภายในตัวอาคาร ความร้อนจะเข้ามาในอาคารบ้านเรือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กันหลายปัจจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อความร้อนของอาคารบ้านเรือน

  1. วัสดุมุงหลังคา โดยปกติ หลังคาเหล็กเคลือบ มีผิวมันวาว จึงสะท้อนความร้อนได้ดีกว่า หลังคากระเบื้อง ในเรื่องการดูดความร้อน หลังคากระเบื้อง จะอมความร้อนน้อยกว่า หลังคาคอนกรีต
  2. เฉดสีหลังคา สีอ่อน หรือสีสว่าง จะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีเข้ม
  3. รูปทรงหลังคา สำหรับหลังคาเหล็ก รูปทรงเพิงหมาแหงนจะมีมุมลาดเอียงต่ำกว่า 5 องศา ถ้าเทียบกับทรงหลังคาโค้ง ทำให้ค่าความร้อนมีความแตกต่างกันไม่มากนัก
  4. ช่องเปิด หรือช่องระบายอากาศ ไม่ว่าจะเป็นบานเกล็ดระบายอากาศ (KS Louvre) หรือ ระบบหลังคาระบายอากาศ (KS Ventflow - Roof ventilation) หรือ หน้าต่าง ก็จะช่วยลดความร้อนในตัวอาคารได้
  5. ฉนวนกันความร้อน จะช่วยลดความร้อน และดูดซับเสียงรบกวนได้อีกด้วย การติดตั้งมีทั้งแบบแผ่นพร้อมฉนวนสำเร็จรูปจากโรงงาน หรือ ไปติดตั้งแบบแยกที่หน้างาน ปกติฉนวนจะมีค่าการนำความร้อนต่ำ ทำให้การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารน้อยลง

หลังคากับฉนวนกันความร้อน

หลังคาที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน มีความสามารถในการช่วยลดความร้อนภายในตัวอาคารบ้านเรือน ทั้งยังช่วยในการดูดซับเสียงรบกวนได้อีกด้วย จากแผนภูมิจะเห็นว่า แผ่นหลังคาเมื่อติดฉนวน จะทำให้อุณหภูมิในอาคารเหลือเพียง 31 องศาเซลเซียส ทำให้หายร้อนไปได้เยอะทีเดียว

การถ่ายเทความร้อนของแผ่นหลังคา

Roof Insulation Panel
(แผ่นพร้อมฉนวนสำเร็จรูปจากโรงงาน)
หลังคา KS CozySeam พร้อมฉนวน EPS Foam

บทสรุป

จากบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความร้อนที่มีต่ออาคารเกิดจากหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุมุงหลังคา เฉดสี และรูปทรงหลังคาที่ดี เพื่อให้หลังคาทำหน้าที่ให้การสะท้อนความร้อนและการพัดพาทิศทางของลม ล้วนส่งต่อความร้อนของอาคารบ้านเรือน ทั้งนี้ การติดตั้งช่องเปิด หรือช่องระบายอากาศ และฉนวนกันความร้อน ก็จะช่วยลดความร้อนในตัวอาคารได้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.