หลังคา KS TripleSeam65

หลังคา KS TripleSeam65

อาคารร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ดูโฮม ย่านบางวัว ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ กว้างกว่า 140 เมตร หลังคารูปทรงจั่วที่มีองศาต่ำเพียง 3 องศา

อาคารร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ดูโฮม ย่านบางวัว ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ กว้างกว่า 140 เมตร หลังคารูปทรงจั่วที่มีองศาต่ำเพียง 3 องศา  

เพื่อตอบโจทย์การใช้งานสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ที่ลูกค้าต้องการแผ่นยาวต่อเนื่อง โดยไม่ต่อแผ่น ความยาวกว่า 70 เมตร ทำให้ต้องคำนึงถึงระบบหลังคาที่รองรับการขยายตัวของแผ่นเนื่องจากความร้อน อีกทั้งหลังคามีมุมลาดเอียงต่ำ ต้องคำนึงถึงการระบายน้ำฝนและป้องกันการรั่วเข้าอาคาร รวมถึงความสูงอาคาร จำเป็นต้องป้องกันการต้านทานแรงลม ที่จะทำให้แผ่นแข็งแรงไม่ปลิว ไม่บุบ

ข้อดีของแผ่นหลังคา KS Group รุ่น KS TripleSeam65 ที่ติดตั้งระบบ 360 Seam

เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในการออกแบบอาคารนี้ ลูกค้าจึงได้เลือกใช้แผ่นหลังคาของ KS Group รุ่น KS TripleSeam65 ที่ติดตั้งระบบ 360 Seam ซึ่งผ่านการออกแบบและทดสอบแผ่นทางวิศวกรรม โดยรูปลอนนี้

  • มีหน้าตัดลอนใหญ่ ทำให้ระบายน้ำได้ดี และการติดตั้งระบบ 360 Seam ทำให้ป้องกันการรั่วซึมอย่างดีเยี่ยม แม้องศาหลังคาจะต่ำ และอาคารยาวเป็นพิเศษ
  • ด้วยขาคลิปแบบพิเศษ MoveClip ที่รองรับการขยายตัวและหดตัวของแผ่นเนื่องจากความร้อน
  • ด้วยการทดสอบการต้านทานแรงลม ผ่านการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ทำให้มั่นใจได้เรื่องความแข็งแรงทนทาน

ขา Move Clip (Expansion Clip)

  • ด้วยระบบครอบกันรั่ว  ด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่นนี้ อาทิเช่น C-clip support ทำให้ไร้การเจาะบนแผ่นหลังคา  วัสดุปิดลอน และการ Turn-up แผ่น ทำให้ให้ป้องกันการรั่วได้อีกขั้นอย่างมั่นใจ

ระบบครอบกันรั่ว - ป้องกันการเจาะแผ่นหลังคา

  แผ่นครอบด้านข้าง

บทสรุป

แผ่นหลังคาของ KS Group รุ่น KS TripleSeam65 ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับอาคารขนาดใหญ่ แผ่นยาวต่อเนื่อง โดยไม่ต่อแผ่น ความยาวกว่า 70 เมตร หน้าตัดลอนใหญ่ ทำให้ระบายน้ำได้ดี และการติดตั้งระบบ 360 Seam ทำให้ป้องกันการรั่วซึมอย่างดีเยี่ยม แม้องศาหลังคาจะต่ำ และอาคารยาวเป็นพิเศษ ด้วยขาคลิปแบบพิเศษ MoveClip ที่รองรับการขยายตัวและหดตัวของแผ่นเนื่องจากความร้อน ผ่านการทดสอบการต้านทานแรงลมจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ทำให้มั่นใจได้เรื่องความแข็งแรงทนทาน ด้วยระบบครอบกันรั่ว ทำให้ไร้การเจาะบนแผ่นหลังคา วัสดุปิดลอน และการ Turn-up แผ่น ทำให้ป้องกันการรั่วได้อีกขั้นอย่างมั่นใจ

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.