อันตราย! อย่ามองข้าม เมื่อต้องทำงานบนที่สูง

อันตราย! อย่ามองข้าม เมื่อต้องทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง (Working at height) คือระยะจากพื้นจนถึงระดับเท้าของคนทำงาน คือ ระยะตั้งแต่ 2.0 เมตรขึ้นไป (ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย) หากพลัดตกลงมา จะมีโอกาสบาดเจ็บ ตั้งแต่ ศีรษะ แขน ขา ข้อศอก ข้อมือ หัวเข่า หรือแม้แต่ลำตัว

การทำงานบนที่สูง (Working at height) คือระยะจากพื้นจนถึงระดับเท้าของคนทำงาน คือ ระยะตั้งแต่ 2.0 เมตรขึ้นไป ( ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย) หากพลัดตกลงมา จะมีโอกาสบาดเจ็บ ตั้งแต่ ศีรษะ แขน ขา ข้อศอก ข้อมือ หัวเข่า หรือแม้แต่ลำตัว แต่ที่รุนแรงมากที่สุด นั่นก็คือ ศีรษะ เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าเฝือก หรือดาม ให้หายเป็นปกติได้ และถ้าหากศีรษะกระแทกพื้นโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน อาจทำอันตรายถึงขั้นพิการ เสียชีวิตได้

การกระแทกอย่างแรงมากๆ สามารถทำให้กะโหลกศีรษะร้าว และอาจจะถึงกับแตกเป็นชิ้นได้ และอาจจะกระทบกระเทือนสมองด้วย กรณีถ้าเลือดออกมากอาจจะกดสมองทำให้เรามีอาการเช่น หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ซึมลง หมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีด้วยการผ่าตัด อาจทำให้พิการ หรือเสียชีวิตได้

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง มีคำแนะนำตามลำดับดังนี้

  1. มีการจัดระบบงานเพื่อที่จะจำกัดการทำงานบนที่สูง เช่น การประกอบโครงสร้างหลังคาที่ระดับพื้น แล้วจึงใช้เครนยก เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานบนที่สูง หรือ การใช้ไม้ยาวเพื่อ ล้างป้ายโดยที่ผู้ปฏิบัติงานยืนอยู่ที่ระดับพื้น เป็นต้น
  2. ป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับผู้ที่ต้องไปทำงานบนที่สูง
  3. เลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำงานบนที่สูง เพื่อลดความเสี่ยง เช่น นั่งร้าน, ตาข่าย, รถกระเช้า, รถ Scissor Lift เป็นต้น
  4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ที่ได้มาตรฐาน เช่น การสวมใส่เข็มขัดนิรภัย*, การใช้สาย lifeline, การใช้ตะขอเกี่ยว Anchor point (ดูเพิ่มอุปกรณ์ KS Safety Rooftop) เป็นต้น

*การใช้เข็มขัดนิรภัย ยับยั้งการตกจากที่สูง

  1. พนักงานจะต้องสวมเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (full body safety harness) พร้อมทั้งสายรั้งนิรภัยสองเส้น สายรั้งนิรภัยจะต้องมีตัวรับแรงกระชาก (double lanyards with shock absorber)
  2. คล้องเกี่ยวกับเชือกช่วยชีวิต (Lifelines) หรือ ตะขอเกี่ยว (Anchor point**) หรือ โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งออกแบบมาเพื่อคล้องเกี่ยวสายรั้งนิรภัย ทั้งนี้ห้ามคล้องเกี่ยวกับราวกันตกของนั่งร้านแบบเคลื่อนที่โดยเด็ดขาด
  3. เมื่อทำงานบนที่สูง พนักงานจะต้องคล้องสายรั้งทั้งสองเส้นตลอดเวลาการทำงาน ถ้าจะต้องปลดออก จะต้องมีขอรั้งเส้นหนึ่งคล้องอยุ่เสมอและให้คล้องสายรั้งเหนือศีรษะ
  4. พนักงานจะต้องได้รับการอบรมเรื่องการทำงานบนที่สูงก่อน จึงจะสามารถทำงานบนที่สูงได้

**Anchor point ตะขอ หรือ จุดยึด คือ จุดที่เอาไว้สำหรับยึดตัวกับฐานหรือโครงสร้างต่างๆ

บทสรุป

การทำงานบนที่สูง (Working at height) มีความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติการต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัย การจัดระบบงานให้เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำงานบนที่สูง และการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ขอขอบคุณในการไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ KS Group ครับ...

By KS Group

STP Engineering & Supply Ltd.